Nyheter

29.12.2016

Bedre dekning innendørs med WIFI Tale

Telenor har gjort det mulig å ringe over WiFi nett i Norge ved lansering av WiFi Tale som eneste operatør. Dette gir mange fordeler for våre mobilkunder særlig i forhold til å forbedre innendørsdekning.

Foreløpig er Telenor alene om å tilby et helhetlig WiFi Tale tilbud som er integrert mot Mobilt Bedriftsnett og gir sømløs handover med 4G nettet.

Det har ligget og ligger en begrensning i antall typer WiFi Tale-godkjente mobiltelefoner, men nå er Sony, Samsung og Apple kommet med nye mobiltelefon modeller som støtter WiFi Tale.

Hva gir WiFi Tale deg

Med WiFi Tale vil du få en bedre samtaleopplevelse og innendørsdekning:

  • Du får tilgang til mobilnettet gjennom WiFi nettet, du trenger ikke mobilsignal og må heller ikke laste ned noen egen app
  • Du kan ringe og sende SMS på vanlig måte over alle WiFi nett i Norge
  • Du får sømløs handover til 4G, slik at du unngår tapte anrop og samtalebrudd når du beveger deg over i soner hvor du ikke har WiFi dekning; for eksempel dersom du går fra kontoret og ut på parkeringsplassen, og vice versa.
  • WiFi Tale koster ikke noe ekstra, og faktureres som vanlig mobilsamtaler i henhold til ditt

eksisterende mobilabonnement.

Hvordan får du dette

For å kunne ringe med WiFi Tale, trenger du en telefon som støtter WiFi Tale, og et 4G SIM-kort.

Ta gjerne kontakt med en av våre forhandlere for hjelp til å forbedre din dekning innendørs.